Dit boek bevat de tekst van mijn eindscriptie voor de master ‘Theologie en Kerkelijke gemeente’. Met deze scriptie heb ik mijn vierjarige studie in deeltijd aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Het waren vier mooie jaren en ik hoop dat u de vruchten van die studie in deze scriptie terug vindt. De opleiding Theologie heeft voor mij veel impact gehad. De confrontatie met theologische, maar ook sociologische en psychologische, vraagstukken heeft zijn invloed op mijn ersoonlijke ontwikkeling niet gemist. Wie denkt dat een studie Theologie alleen maar veel kennis oplevert heeft het mis. Het grijpt veel dieper op de persoonlijkheid in. Het is ook een illusie om te denken dat men door zo’n studie veel persoonlijke vragen beantwoord krijgt. Dat is tot op zekere hoogte misschien nog wel waar, maar het levert veel meer nog nieuwe vragen op. En dat geldt zeker ook voor mij. Op één van die vragen ga ik in deze scriptie dieper in.

 

2007-10 Dopen van binnen en van buiten

Dopen van binnen en van buiten