Deze preek zou je ook als mijn levensverhaal kunnen zien. Het gaat van Psalm 8, waarin verteld wordt over de schepping, naar Matteüs 21. In het Evangelie lezen we hoe Jezus teleurgesteld is geraakt over hoe de mensen in Zijn tijd het tempel onteerden. Daarin speelden ook de geldwisselaars een rol. Vandaag de dag zijn dat de bankiers. En laat ik nu ook een bankier zijn… 2013-10 God verbindt zich met het zwakke – Ps 8 en Mat 21 10-17

God verbindt zich met het zwakke