Jullie zijn het licht van de wereld

Behalve ‘In de ban van de ring’ heeft Tolkien nog meer verhalen geschreven. Een kort verhaal gaat over schilder Klein. Hij heeft de ambitie om een prachtige boom te schilderen. Door allerlei oorzaken, waar onder zijn behulpzaamheid, komt hij niet verder dan een enkel blad. Als hij komt te overlijden willen de mensen hem eer bewijzen door dit blad een plaatsje te geven in een museum. Tot overmaat van ramp breekt er brand uit en gaat dit blad verloren. Naar de mens gesproken zou je kunnen zeggen dat Klein er niet toe doet. Wat heeft zijn leven voor zin gehad?

Aan de oever van een meer is een grote groep mensen neergestreken. Ze komen uit een verderaf gelegen gebied. Op het oog geen indrukwekkend gezelschap. Wellicht ook mensen die zich afvragen of ze er wel toe doen? En juist zij worden aangesproken met de woorden ‘Jullie zijn het licht van de wereld’ (Matteüs 5:14).

God kijkt anders

God kijkt anders naar mensen dan wijzelf. En laten we het maar dichtbij huis houden. Ik vraag me ook wel eens af of ik er toe doe? Geen fijn gevoel. Ik herinner me uit de tijd bij de bank dat een reorganisatie werd ingezet met een brief aan alle medewerkers waarbij een deel als ‘onmisbaar’ en de anderen als ‘misbaar’ werd bestempeld. Geen lekker idee, misbaar zijn. God schrijft ook een brief. ‘Jullie zijn het licht van de wereld.’ Een foutje?

Tolkien vertelt verder. Als Klein in de hemel is, dan ziet hij het blad dat hij geschilderd heeft. En niet alleen dat, maar ook de hele boom die hij voor ogen had. Wat naar de mens gesproken nutteloos is, heeft in Gods plan een plek. Dat is de boodschap van Jezus voor de mensen in Galilea en de Decapolis. Gewone mensen uit een gewone streek. Toch zijn ze in de ogen van Jezus van waarde. Zij kunnen het verschil in de wereld maken. En jij ook!

Hoe kan dat toch?

Jezus spreekt deze woorden tegen gewone mensen. Mensen die het verschil kunnen maken zijn in mijn ogen mensen zoals wetenschappers, knappe koppen, artsen, regeringsleiders, een CEO van een multinational en noem maar op. Maar ik? Ja jij! Jij kan het verschil maken als je ‘nederig van hart bent’. Dan maakt het niet hoe slim je bent. Of welke positie je bekleedt. Het gaat om je houding, om het besef dat je volledig afhankelijk bent van God. Jij maakt het verschil als je ‘gerechtigdheid zoekt’, ‘barmhartig’ bent. Niet uit op eigen belang of eer, maar God op nummer 1 zet.

Jezus zegt ‘Ik ben het licht van de wereld’. Die zelfde titel geeft Hij jou! Het geheim? Zijn licht werd gedoofd om met Pasen weer stralend op te staan! Dat licht mogen wij weerspiegelen. Als de stekker van jouw leven is ingeplugd op het stopcontact van de hemel dan kan dat ook niet anders! Hoeveel Watt heeft jouw lamp? Geen idee. Maar ik weet wel dat zelfs het kleinste lichtje het wint van de duisternis. Geloof je dat?

Jij maakt het verschil