CIP – Werkvloer is de kerk van de toekomst “De werkvloer is de kerk van de toekomst,” zegt Cees Hendriks, regiodirecteur Instellingen bij ING. “De kerken lopen leeg, maar de werkvloer is de plek waar christenen en niet-christenen elkaar ontmoeten.” CIP.nl spreekt Hendriks in de serie ‘christen zijn op je werk’, een thema waarover hij op 31 mei een lezing houdt voor de christelijke vakorganisatie RMU. Ondanks de vooroordelen over bankiers is het volgens hem niet bijzonder moeilijk om als christen te werken in de financiële wereld.

Werkvloer is de kerk van de toekomst