Hart voor familiebedrijven

Advies met LEV is mijn eigen onderneming waarmee ik mij richt op familiebedrijven. LEV is Hebreeuws voor 'hart'. Het gaat dus om advies vanuit het hart. Als partner voor directies adviseer ik op het gebied van Strategie (toegevoegde waarde en verdienmodellen), Structuur (organisatie en financiering) en Cultuur (doelen en waarden). Advies met LEV wil op die terreinen een onafhankelijk 'trusted advisor' zijn. Bij specifieke vraagstukken vindt samenwerking plaats met partners, maar telkens onder regie van Advies met LEV.

Waarde voor mens en organisatie

De missie is om van waarde te zijn voor mensen en organisaties. De visie is dat bedrijven en organisaties die vanuit waarden gedreven worden het meest duurzaam zijn. Het doel van Advies met LEV is om mensen en organisaties te helpen vanuit waarden te leven, te werken en te ondernemen. Daarom ben ik ook beschikbaar voor trainingen en (s)preekbeurten bij bedrijven en kerken of daaraan gelieerde organisaties.

Goed om te lezen

Om u op een goede manier van dienst te kunnen zijn is het van belang om onze algemene voorwaarden door te nemen!

Wilt u meer informatie?

Ik help u bij advisering van uw familiebedrijf, persoonlijke begeleiding of het christelijk geloof.

visie en waarden

Mensen en organisaties die vanuit de goede waarden gedreven zijn, voegen meer waarde toe aan de samenleving. Waarden bepalen de cultuur binnen een organisatie en zijn de drijvende kracht.

 • Een goede strategie geeft focus en richting aan een organisatie
 • Een professionele structuur borgt de gewenste ontwikkelingen
 • De cultuur is de drijvende kracht en maakt een organisat e flexibel en duurzaam
 • Professioneel – in strategie en structuur om tot duurzame resultaten te komen
 • Respect – voor de uniciteit en gelijkwaardigheid van ieder individu
 • Integer – door transparant te handelen met oog voor belangen van alle betrokkenen
 • Loyaal – aan iedere partner door commitment en focus op de lange termijn
 • Slogan: Een zaak van waarde(n)

Onderscheidende factoren

 • Beschikbaar hebben van zeer gevarieerde kennis en ervaring
 • Complexe vraagstukken kunnen overzien en tot de kern terugbrengen
 • Creatief in bedenken van duurzame oplossingen
 • Betrouwbare partner in ondernemen én persoonlijke ontwikkeling
 • Track record: 26 jaar zakelijke dienstverlening , 4 jaar predikantschap en gevarieerde bestuurlijke ervaring in zowel profit als not-for-profit omgeving

Spreken mijn waarden u aan?

Ik help u bij advisering van uw familiebedrijf, persoonlijke begeleiding of het christelijk geloof.

Wat we toevoegen

LEV voegt – op onderdelen in samenwerking met betrouwbare partners –  op  drie niveaus waarde(n) toe in lijn met de visie:

Strategie

 • Sparringpartner voor management, vaststellen en/of valideren van strategische bedrijfsplannen en verdienmodellen
 • Begeleiden bij fusies en overnames en onderzoek verrichten en/of optreden als gesprekspartner van organisaties in vertrouwelijke trajecten, zoals financieringen

Structuur

 • Opzetten van structuur voor financiering en/of optreden als mediator bij conflicten of bemiddelen en onderhandelen met financiers
 • Opstellen van financieringsmemoranda en/of regisseren van (gestapelde) financiering
 • Opzetten van rapportages voor management en externe stakeholders, zoals banken
 • Besturingsmodel inrichten en/of rol vervullen in een raad van advies, toezicht of commissarissen

Cultuur

 • Life-coaching van ondernemers, bestuurders, leidinggevenden of verkopers
 • Opzetten van trainings- en cultuurprogramma’s om tot waardengedreven ondernemen te komen
 • Individuele trainingen on-the-job en/of begeleiden van verandertrajecten voor groepen
 • Verzorgen van lezingen en/of workshops
 • Interviews houden bij werving en selectie van key persons
 • Als op onderdelen samengewerkt wordt met partners gebeurt dit altijd in overleg met de opdrachtgever maar wel onder regie van LEV.

Wat kan ik voor u toevoegen?

Ik help u bij advisering van uw familiebedrijf, persoonlijke begeleiding of het christelijk geloof.

Persoonlijke begeleiding

In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met het persoonlijk begeleiden van mensen. Ik heb ook ervaren dat in persoonlijke gesprekken pastorale vragen boven tafel komen. De grote levensvragen waar je ook in je werkzame leven niet aan voorbij kunt gaan. Maar met wie kun je daar dan over praten? Neem gerust contact met me op.